Aartsengelen in de universele hogere sferen

In de Hemel bestaat er een hierarchie. Dat is logisch, want dat is op de aarde ook het geval. Zo boven, zo beneden, zo binnen zo buiten. Deze hierarchie is als volgt: Serafs, Cherubs, Tronen, heerschappijen, krachten, machten, overheden, aartsengelen en engelen.

In de Hemel bestaat er een hierarchie. Dat is logisch, want dat is op de aarde ook het geval. Zo boven, zo beneden, zo binnen zo buiten. Deze hierarchie is als volgt: Serafs, Cherubs, Tronen, heerschappijen, krachten, machten, overheden, aartsengelen en engelen.

Nu ga ik uitleggen wie de Aartsengelen zijn en wat zij doen in de universele hogere sferen. Aartsengelen zijn engelen die werken tussen Hemel en Aarde, in opdracht van God tot dienst aan Al dat is en niets meer. Deze Engelen zijn helpers, beschermers, boodschappers van de Bron en in dienst van het universum. Aartsengelen zijn groot van vorm. Ze zijn sterk, krachtig en moedig maar staan in dienst van de mens, dat betekent dat zonder de opdracht van Al dat is, zij niks zullen doen. Dat mag namelijk niet. Dat is tegen de wetten van het Universum. Zij horen opdracht te ontvangen en mogen de vrije wil van de mens niet negeren. Elke aartsengel gaat over een specifiek gebied. Bijvoorbeeld, liefde, geld, communicatie of een bepaald doel.
Uit de grote groep Engelen ga ik een aantal Aartsengelen bespreken en hun doe/functie. Metratron is de Engel die wordt gezien als de legger van het Universum samen met zijn tweelingbroer Sandalphon. Metatron werkt met nieuwetijdskinderen, vooral de Kristalkinderen en de Indigokinderen. Metratron werkt met de witte kleur. Sandalphon is de bemiddelaar tussen God en de mensen. Hij hoort onze gebeden aan. Hij werkt met de kleuren van de natuur en met paars. Deze engelen zijn mens geweest en door God verheven tot engel. Sommige mensen denken dat zij Elia en Johannes de Doper waren. Of dat echt zo is, dat weet ik niet.
Raphael. Raphael betekent God geneest. Je kunt Hem aanroepen bij pijn of geneesprocessen. Ook wanneer je werkzaam bent in de medische sector kun je Raphael aanroepen. Raphael kan je helpen bij je spirituele proces, maar doet dat nooit ongevraagd. Raphael helpt je bij het vinden van jou waarheid. Zijn kleur is Smaragdgroen.
Michael. Hij die is als God. Michael werkt met zijn snijdende zwaard om processen te beeindigen, banden te doorbreken en verlost de wereld van angsten. Michael is een sterke engel en hij verschijnt als er een boodschap moet worden verstaan. Michael werkt met kobaltblauw en de gouden kleur.
Zadkiel. Zadkiel betekent Gods rechtvaardige of rechtvaardiging. Zadkiel vergroot je compassie en mededogen, je invoelend vermogen en helpt je voorbij je oordeel te komen, voorbij het dualisme. Zadkiel helpt je bij spirituele kwesties waar het ego een grote rol speelt. Zadkiel helpt je energetische rommel op te ruimen. Zadkiel werkt met de kleur indigoblauw. Ook helpt hij Indigokinderen.

Raziel. Raziel betekent Gods geheim. Hij kent alle verborgen geheimen ook van de Bron en hij is op de hoogte van hetgeen er speelt in de sferen. Hij is degene die je moet aanroepen wanneer je je spiritualiteit wilt ontwikkelen. De kleur van zijn energie pulseert als de regenboog en is fris en helder. Raziel kan je helpen spiritueel te groeien door zaken uit het mystieke te verklaren. Raziel kan helpen bij de groei van je spirituele vermogens.
Uriel. God is Licht. Uriel vertegenwoordigt het Heilige Licht. Hij pulseert en is flitsend aanwezig. Zijn frequentie is hoog en je vangt zijn energie niet zo snel. Uriel geeft waarschuwingen af. Uriel kun je aanroepen bij natuurgeweld of dreigend natuurgeweld. Hij is ook degene die de profetische informatie doorspeelt. Bemiddelaar tussen mens en God.
Er zijn nog een aantal aartsengelen meer. Al deze Engelen hebben een eigen kleur en een eigen functie. Je gevoel zal je leiden welke engel je nodig hebt. Mocht je er niet op durven vertrouwen of je wilt er meer over weten dan kun je altijd bellen naar een spirituele hulplijn. Medewerkers op deze lijn kunnen je vaak veel vertellen over verschillende engelen. Sommige van hen werken bijvoorbeeld ook met speciale Engelenkaarten zoals bijvoorbeeld de kaarten van Doreen Virtue. Zij zullen de hulp van Engelen inroepen en vragen om je te helpen bij je spirituele proces. Het enige wat je zelf moet doen is je hart openen. Durf te vertrouwen. Aard je daarbij goed en let goed op je lichaam en omgeving en de veranderingen die je invoelend waarneemt. Lichtwezens en engelen hebben een verfijnde trilling. Soms zijn ze zo zacht dat je ze nauwelijks waarneemt. Toch mag je erop vertrouwen dat ze er zijn.
 

Datum: 28-09-'17

Terug naar overzicht
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten