Spirituele strijd

Helaas is het zo dat heel veel spirituele mensen als ‘ concurrenten ‘ tegenover elkaar staan, vanuit de gedachte dat hun persoonlijk levensroute de enige juiste ware weg is en dat leidt naar spirituele hoogmoed

Helaas is het zo dat heel veel spirituele mensen als ‘ concurrenten ‘ tegenover elkaar staan, vanuit de gedachte dat hun persoonlijk levensroute de enige juiste ware weg is en dat leidt naar spirituele hoogmoed. De overtuiging van ‘ beter ‘ te zijn, ‘ verder ‘ te staan is gebaseerd op het ego-denken, hetgeen ver afstaat van spiritualiteit.
De meningen en uitspraken over anderen gaan een eigen leven leiden, ‘ Ach, die en die staan nog maar net aan het begin en zijn nog niet eens uit hun spirituele luiers…ik sta al veel verder ‘.
Als je je bewust wordt, dat dergelijke uitspraken enkel uit het denken, de illusie van het ego komen. Er is geen enkele reden om hierover trots te zijn, het gaat er niet om beter, sneller of verder ontwikkeld te zijn dan anderen….waar gaat het dan wél over?
Heel eenvoudig: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en voel je hier blij en dankbaar om. Als je je richt op wat ons verbindt met elkaar, bereik je meer dan te focussen op elkaars verschillende ervaringen.
Spiritualiteit gaat NIET om het bestrijden van elkaars leerervaringen of leer-routes: waar spiritualiteit in het dagelijks leven wél om draait is verbinding, liefde, openheid en verdraagzaamheid. Het pad verloopt meestal niet eenvoudig, rechtlijnig, op een of andere manieren zijn we in onze groei elke keer opnieuw ‘ beginnelingen ‘. Het kan helpen aan te nemen dat op onze Moeder Aarde niemand probleemloos het pad van bewustworden aflegt/ afgelegd heeft.
De overtuiging in vorige incarnaties zoveel geleerd te hebben, en zover ontwikkeld te zijn… In principe kan dit niet, wat er wél kan zijn is dat er op bepaalde gebieden sprake is geweest van een hogere ontwikkeling; vb talenten en gaven die in een vorige incarnatie volledig tot ontwikkeling zijn gekomen en van daaruit deze ontwikkelde talenten tot je beschikking
staan. Het kan evengoed zijn dat je deze talenten/gaven in een andere incarnatie niet volledig of niet zo intensief hebt ontwikkeld. Om een voorbeeld te geven; stel dat je in een vorige incarnatie een briljant pianist bent geweest en dit talent tot in de perfectie hebt ontwikkeld. In een later leven zal je ontdekken dat piano spelen je heel goed afgaat, je speelt met gemak Bach, Bartok, Beethoven en andere componisten…iedereen vindt dat je zo getalenteerd bent dat het Conservatorium jou niveau nog kan verbeteren zodat je de beste der besten wordt in je land, alleen: jijzelf voelt je niet aangetrokken om je talent op een nog hoger niveau te verbeteren. Je hebt deze ervaring in een vorige incarnatie helemaal gehad.
Er zijn ook mensen die denken dat ze in een vorige incarnatie hogepriesteres in Atlantis, in Egypte of een andere plek zijn geweest. Een paar levens verder wordt iemand als Klaasje Van Santen geboren en heel opvallend…zonder bijzonder spirituele gaven. Het zou dus heel goed kunnen dat Klaasje in een vorige incarnatie spiritueel heel ver ontwikkeld was, maar dan zou het niet zoveel moeite kosten om nu te mediteren. In feite is het zo dat door de incarnatiecyclus onze ontwikkeling stap voor stap en universeel vooruitgaat en we steeds meer van ons innerlijk potentieel ontwikkelen. Als we dus inzien dat er een vorig leven is geweest, dan wil dat zeker nog niets zeggen over ‘hoe ver ‘ we in onze ontwikkeling als mens waren gevorderd en hoe het met onze liefde, ons karakter en respect tegenover onze tijdgenoten was gesteld. Bovendien kon een hogepriesteres ook misbruik hebben gemaakt en zelf-zuchtige keuzes hebben genomen. Misschien dat Klaasje zich heeft voorgenomen in dit leven opnieuw spiritualiteit te ontdekken, maar een gelijkwaardige liefdevolle verbinding met anderen is voor haar in deze incarnatie veel belangrijker.

Accepteer jezelf zoals je bent en heb ook vrede met ieder deel van jezelf, accepteer en heb vrede met de weg die jij bewandelt…op jouw weg zal je mensen ontmoeten die voor een tijdje meelopen, en dat noemen we dan ‘ gelijkgestemden ‘, het voelt veilig, goed en herkenbaar. Op een dag kan het ook gebeuren dat je besluit om een andere weg in te slaan, een andere koers te varen…en dan is het heel goed mogelijk dat je metgezellen op hun beurt een andere weg kiezen. Elkaar die ruimte en vrijheid geven om het eigen pad te volgen is het mooiste wat mensen elkaar kunnen gunnen…en dat is vaak net waar de strijd mee begint. Niemand kan het beter weten voor de ander, als je zelf nog niet eens goed weet waar jouw weg naartoe leidt. Spiritueel ontwaken doet iedereen op zijn manier…er zijn evengoed mensen die zich helemaal niet bezig houden met spiritualiteit, geen opleidingen volgen, geen boeken lezen en die vanuit een diepe Zielsverbinding hun leven een spiritueel-aardse een bijzonder belangrijke bijdrage leveren voor het allerhoogste goed op Moeder Aarde Ik hoor heel regelmatig een vrouwtje aan de lijn die niet buitenshuis, maar die fantastische dingen doet voor gedumpte katjes, die haar zielsopdracht op haar eigen prachtige manier realiseert, niet erkend om het mooie werk dat ze met haar katjes verricht, en waar ik soms wel eens een traantje van dankbaarheid wegpink. Dit vrouwtje communiceert van hart tot hart, van ziel tot ziel en gebruikt geen ingewikkelde spirituele woorden. En zo kan ik nog heel veel prachtige verhalen schrijven van mensen die achter de coulissen, in alle integriteit hun bijdrage leveren aan een betere en mooiere leefomgeving: in liefde, licht en respect.
Warme hartengroet
Engelenmedium Mieke www.miekecoigne.comDatum: 12-07-'17

Terug naar overzicht
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten